What's new

Een nieuwe Europese Merkenverordening

Per 23 maart 2016 is een nieuwe Europese Merkenverordening van kracht. Deze gewijzigde merkenverordening brengt een aantal veranderingen tot stand. Allereerst verandert de naam van het (voorheen) gemeenschapsmerk. Deze is omgedoopt tot Unie-merk of EU-merk. Ook het BHIM (Europese merkenbureau) heeft een nieuwe en lastig uit te spreken afkorting: EUIPO. Ook is […]

Lees meer

VAR verklaring wordt vervangen door modelovereenkomst

Op 1 mei 2016 treedt een nieuwe wet (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, in het kort DBA) in werking waarmee de VAR verklaring wordt vervangen door modelovereenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor franchiseovereenkomsten. Omdat franchising in de praktijk een overlap kan vertonen met een arbeidsrelatie kan soms onzekerheid bestaan over de inhoudsplicht van franchisegevers. Is er wel of geen […]

Lees meer