Privacy

Privacy is een rechtsgebied dat in ontwikkeling is en waar steeds meer organisaties in de private en publieke sector mee te maken krijgen. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om eenvoudig grote hoeveelheden persoonsgegevens te verwerken en organisaties maken hier volop gebruik van. Daar staat tegenover dat de wet- en regelgeving steeds strengere eisen en randvoorwaarden stelt. Onder meer als gevolg van de Europese Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 geïmplementeerd wordt.

In dit spanningsveld voelen wij ons thuis. Als advocaat op het gebied van privacyrecht helpen wij bedrijven, overheden en instellingen met het bepalen van de grenzen en de randvoorwaarden van de verwerking van persoonsgegevens.

Expertise

  • Diepgaande kennis en snelle adviezen over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet
  • Parate kennis over cookies, e-mailmarketing en telemarketing (spam en bel-me-niet register), affiliate marketing, social media campagnes, profiling en online marketing
  • Opstellen en beoordelen van bewerkersovereenkomsten, privacystatements, cookiebeleid
  • Verzorgen van meldingen bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)
  • Uitvoeren en opstellen van een Privacy Impact Analyse en intern Privacybeleid voor organisaties in de private en publieke sector
  • Optreden als functionaris gegevensbescherming (data protection officer) voor bedrijven, instellingen en patiëntenverenigingen
  • Procesadvocaat in geschillen voor de rechtbank en handhavingsprocedures bij ACM (Autoriteit Consument en Markt) en de Autoriteit Persoonsgegevens

CONTACT OPNEMEN

 

 

 

Case study: Verandertrajecten

Retail ketens bevinden zich in verandertrajecten, transformeren eigen vestigingen naar franchise, of juist andersom; zij stoten franchisenemers af. Hierbij spelen diverse juridische vragen een rol waarover wij vaak adviseren: kan een franchiseovereenkomst zomaar tussentijds worden ontbonden, hoe verdelen we de kosten, hoe wordt een vestiging ‘teruggekocht”, welke contracten bieden wij aan nieuwe franchisenemers en wat doen we met concurrentiebedingen?

Case study: Merkgebruik op internet door wederverkoper

Wederverkopers bieden producten legaal aan op internet. Hierbij maken zij vaak zonder toestemming ook gebruik van de merken van onze clienten, waaronder gebruik als metatag , google adword en zelfs in de eigen domeinnaam. Is dit toelaatbaar en waar ligt de grens?