ICT en nieuwe technologieën

Scope Advocaten werkt al jaren voor bedrijven in de ICT en automatiseringsbranche. Wij zijn met onze cliënten meegegroeid en hebben goede inzicht in de nieuwste technologieën. Onze cliënten zijn gevestigde bedrijven en jonge start-ups die ons waarderen om onze pragmatische aanpak. Wij beschikken we over actuele en gespecialiseerde vakkennis op het gebied van het ICT- / informaticarecht.

Expertise

  • Opstellen en onderhandelen van (internationale) ICT contracten: licentieovereenkomsten, Service Level Agreements (SLA’s), End User License Agreements (EULA’s), gebruikersovereenkomst, Maintenance and Support overeenkomsten, software ontwikkelingsovereenkomsten (onder meer op basis van Scrum)
  • Opstellen en onderhandelen van aanverwante overeenkomst zoals overdrachtaktes, geheimhoudingsverklaringen (NDA), intentieverklaringen (LOI of MOU), escrow overeenkomsten
  • Assistentie bij software inkooptrajecten
  • Parate kennis en snelle adviezen bijvoorbeeld op het gebied van escrowregelingen, privacy en vertrouwelijke (bedrijfs)gegevens, waarborgen van continuïteit, (overdracht en bescherming van) intellectuele eigendomsrechten, authenticatie en autorisatie vraagstukken
  • Procesadvocaat in automatiseringsgeschillen
  • Assistentie bij due dilligences (o.a. bij overnames)

CONTACT OPNEMEN

 

 

Case study: Alles ‘in de cloud’

De ‘Cloud’ is nog steeds een hot topic onder onze cliënten, zowel bij leveranciers als bij afnemers. Wij adviseren onze cliënten met vragen rondom bescherming van privacy, eigendom van gegevens, continuïteit, ‘vendor lock in’ en SLA’s.

Case study: Auteursrechten op Apps

Cliënten laten soms Apps, websites of andere software door derden ontwikkelen en willen dan vervolgens zelf wijzigingen aanbrengen. Dat leidt tot vragen als:  Hebben we recht op de broncode? Bij wie liggen eigenlijk de auteursrechten? Als wij ze niet hebben hoe krijgen we deze dan overgedragen?

  • 1
  • 2