ICT en nieuwe technologieën

Scope Advocaten werkt al jaren voor bedrijven in de ICT en automatiseringsbranche. Wij zijn met onze cliënten meegegroeid en hebben goede inzicht in de nieuwste technologieën. Onze cliënten zijn gevestigde bedrijven en jonge start-ups die ons waarderen om onze pragmatische aanpak. Wij beschikken we over actuele en gespecialiseerde vakkennis op het gebied van het ICT- / informaticarecht.

Expertise

  • Opstellen en onderhandelen van (internationale) ICT contracten: licentieovereenkomsten, Service Level Agreements (SLA’s), End User License Agreements (EULA’s), gebruikersovereenkomst, Maintenance and Support overeenkomsten, software ontwikkelingsovereenkomsten (onder meer op basis van Scrum)
  • Opstellen en onderhandelen van aanverwante overeenkomst zoals overdrachtaktes, geheimhoudingsverklaringen (NDA), intentieverklaringen (LOI of MOU), escrow overeenkomsten
  • Assistentie bij software inkooptrajecten
  • Parate kennis en snelle adviezen bijvoorbeeld op het gebied van escrowregelingen, privacy en vertrouwelijke (bedrijfs)gegevens, waarborgen van continuïteit, (overdracht en bescherming van) intellectuele eigendomsrechten, authenticatie en autorisatie vraagstukken
  • Procesadvocaat in automatiseringsgeschillen
  • Assistentie bij due dilligences (o.a. bij overnames)

CONTACT OPNEMEN

 

 

Case study: Auteursrechten op Apps

Cliënten laten soms Apps, websites of andere software door derden ontwikkelen en willen dan vervolgens zelf wijzigingen aanbrengen. Dat leidt tot vragen als:  Hebben we recht op de broncode? Bij wie liggen eigenlijk de auteursrechten? Als wij ze niet hebben hoe krijgen we deze dan overgedragen?

Case Study: Scum methode

Sinds een aantal jaar wordt veel software ontwikkeld volgens de Scrum Methode. Leverancier en afnemer werken meer samen en de (deel)oplevering vindt plaats in kort sprints. De scrum methode vraagt om kennis van de specifieke werkwijze.  Wij hebben ervaring met het opstellen van scrum overeenkomsten en weten de rechten van leverancier of afnemer goed te waarborgen.

  • 1
  • 2