Online business / marketing

Social media, vergelijkingssites, online platformen, webshops, profiling, behavioral advertising en andere (online) technologieën maken het mogelijk om consumenten, patiënten en andere doelgroepen snel en doelgericht te bereiken. Dit roept echter ook verschillende juridische vraagstukken op. Scope Advocaten zorgt er voor dat onze cliënten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en adviseren hen in het steeds veranderende speelveld.

Expertise

  • Parate kennis en snelle adviezen over op regelgeving het gebied van bijvoorbeeld e-commerce, consumentenbescherming, privacy, elektronische handtekening, cookies, online betaling of online kansspelen
  • Webshop Starters Kit: juridische analyse van webshops of andere website, opstellen van algemene voorwaarden, privacy- en cookiestatements en disclaimers
  • Pragmatische adviezen o.a. op het gebied van e-mail marketing, telemarketing, affiliate marketing en social media marketing
  • Optreden als gemachtigde in handhavingstrajecten van ACM (autoriteit Consument en Markt) voor overtreding van spamverbod of telemarketingverbod
  • Parate kennis op aanverwante rechtsgebieden zoals Wet op de Kansspelen, reclamecodes, e-mailcodes en optreden als gemachtigde bij de Ksa (Kanspelautoriteit) en de Reclame Code Commissie
  • Specifieke kennis op het gebied van patiënten portalen en het gebruik van andere e-health oplossingen

CONTACT OPNEMEN

 

 

Case study: Website check

Sinds de zomer 2014 is de nieuwe Consumentenwet ingetreden. Voor een aantal cliënten hebben we onderzocht of hun webshops voldeden aan de nieuwe regels. Daarbij hebben de algemene verkoopvoorwaarden, privacy- en cookiestatement, Appvoorwaarden en disclaimer onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast.

Case study: Cookies en behavioral advertising:

Met grote regelmaat adviseren wij onze cliënten over het gebruik van informatie uit cookies, surf- en koopgedrag, het samenstellen van profielen en het gebruik van deze informatie voor behavioral advertising.