Franchise

De advocaten van Scope zijn in hoge mate gespecialiseerd in franchiserecht. Franchiserecht is een bijzondere mix van verschillende expertises; algemeen contractenrecht, rechtspraak op het gebied van franchising maar ook huurrecht en Europees mededingingsrecht.

Wij werken voor toonaangevende nationale en internationale franchiseorganisaties in diverse sectoren. Ook treden wij op voor diverse belangenvereniging van franchisenemers en begeleiden wij (beginnende) ketens bij hun nationale en internationale expansie. Er is gespecialiseerde parate kennis over alle juridische facetten van franchising. Door onze jarenlange ervaring delen wij als sparring partner niet alleen juridische maar ook praktische kennis.


Expertise:

  • Adviseren in het voortraject, informatie-uitwisseling (prognose-problematiek) en opstellen voorovereenkomsten;
  • Opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomsten en Master Franchise overeenkomsten;
  • Procesadvocaat in franchisegeschillen;
  • Advisering en procesvoering in geschillen over omzet en winstprognoses in franchising, beëindiging van franchiseovereenkomsten, de geldigheid van concurrentiebedingen, overdracht van klanten bestanden en het tot stand brengen van exit regelingen;
  • Juridische beoordeling van franchise handboeken;
  • Juridisch advies bij internationalisering van franchiseformules

Voor de internationale aspecten van franchising bieden wij u een internationaal netwerk van in franchising gespecialiseerde advocaten, accountants en belastingadviseurs.

CONTACT OPNEMEN

 

 

 

Case study: Concurrentiebedingen

De uitleg van concurrentiebedingen is een veel gestelde vraag. Mag een agent, distributeur of franchisenemer na het einde van de samenwerking concurrerende activiteiten ondernemen? En is het concurrentiebeding als opgenomen in de overeenkomst wel toelaatbaar?

Case study: Informatieverstrekking aan aspirant franchisenemers

Welke informatie moet een franchisegever ter beschikking stellen in het voortraject? Wij krijgen regelmatig de vraag of de franchisegever omzetprognoses moet verstrekken  of alleen algemene informatie. De regelgeving verschilt per land en door middel van ons netwerk van advocaten in verschillende landen bieden wij adequate begeleiding.  Wij adviseren met regelmaat over het maken van goede afspraken in het voortraject, en stellen voorovereenkomsten op.