Distributie en Agentuur

Er zijn talloze (duurzame) samenwerkingsvormen waarvan sommige wel en andere niet wettelijk geregeld zijn. Naast van oudsher distributie en agentuur, komen er ook steeds meer samenwerkingen tot stand ten behoeve van de exploitatie van online verkoopkanalen; denk aan affiliatepartners of andere online platformen. Vaak is het lastig om vast te stellen hoe een samenwerking juridisch gekwalificeerd moet worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een distributieovereenkomst, een agentuurovereenkomst, een opdracht of bemiddelingsovereenkomst?

De juridische impact van de aard van de samenwerking is groot. Door Europese regelgeving zijn er afwijkende nationale regels voor distributierecht, agentuurrecht en bemiddeling. Deze regels zijn bepalend voor de toelaatbaarheid van de essentiële afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van opzeggingstermijnen, klantenvergoedingen, goodwill vergoedingen, exclusiviteit etc.

Scope advocaten heeft gespecialiseerde kennis op het gebied van agentuurrecht, distributierecht en de andere commerciële samenwerkingsvormen.

Expertise:

  • Opstellen en beoordelen van agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, overeenkomsten met affiliatepartners en andere online platformen;
  • Adviseren over E-commerce afspraken met distributeurs en agenten en de inrichting van webwinkels
  • Adviseren en procederen bij geschillen bij verstoorde relaties tussen agenten en principalen, distributeurs en principalen, de geldigheid van concurrentiebedingen, klantenvergoedingen en goodwill na beëindiging;
  • Adviseren en procederen over de opzegging van agentuurovereenkomsten of distributieovereenkomsten.
  • juridisch advies bij internationalisering van agentuur- en distributierelaties

Voor de internationale aspecten van agentuur en distributie kunnen wij een beroep doen op een internationaal netwerk van gespecialiseerde advocaten.

CONTACT OPNEMEN

 

 

 

Case study: Verandertrajecten

Retail ketens bevinden zich in verandertrajecten, transformeren eigen vestigingen naar franchise, of juist andersom; zij stoten franchisenemers af. Hierbij spelen diverse juridische vragen een rol waarover wij vaak adviseren: kan een franchiseovereenkomst zomaar tussentijds worden ontbonden, hoe verdelen we de kosten, hoe wordt een vestiging ‘teruggekocht”, welke contracten bieden wij aan nieuwe franchisenemers en wat doen we met concurrentiebedingen?

Case study: Merkgebruik op internet door wederverkoper

Wederverkopers bieden producten legaal aan op internet. Hierbij maken zij vaak zonder toestemming ook gebruik van de merken van onze clienten, waaronder gebruik als metatag , google adword en zelfs in de eigen domeinnaam. Is dit toelaatbaar en waar ligt de grens?