What's new: DISTRIBUTIE, FRANCHISE EN AGENTUUR

Nederlandse Franchisecode wordt een wet

Op 12 april 2017 is een wetsvoorstel door (demissionair) Minister Kamp naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dit voorstel dient de Nederlandse Franchise Code wet te worden en door alle franchiseorganisaties verplicht te worden toegepast. Het concept wetsvoorstel ligt tevens voor ter internetconsultatie, waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening kunnen geven, gedurende […]

Lees meer

Nieuw arrest Hoge Raad over aansprakelijkheid franchisegever bij onjuiste prognoses

Op 24 februari 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de aansprakelijkheid van franchisegevers bij het verstrekken van onjuiste omzetprognoses aan (aspirant) franchisenemers. Een franchisenemer die van franchisegever foute prognoses heeft ontvangen, kan franchisegever in sommige gevallen aansprakelijk stellen en de franchiseovereenkomst vernietigen wegens dwaling. Voor aansprakelijkheid is niet noodzakelijk […]

Lees meer

VAR verklaring wordt vervangen door modelovereenkomst

Op 1 mei 2016 treedt een nieuwe wet (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, in het kort DBA) in werking waarmee de VAR verklaring wordt vervangen door modelovereenkomst. Dit kan gevolgen hebben voor franchiseovereenkomsten. Omdat franchising in de praktijk een overlap kan vertonen met een arbeidsrelatie kan soms onzekerheid bestaan over de inhoudsplicht van franchisegevers. Is er wel of geen […]

Lees meer